Hotels in Kazanskaya.

Kazanskaya.
08 Februar, Mittwoch
Tag -7°C , Nacht -12°C
Sonnig, Niederschlagsfrei
Windrichtung Nord, 18 km/h

Karte mit Hotels in Kazanskaya.

Kazanskaya.
08 Februar, Mittwoch
Tag -7°C , Nacht -12°C
Sonnig, Niederschlagsfrei
Windrichtung Nord, 18 km/h